Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep aquaparts.pl jest prowadzony przez firmę SANLIGHT Bartosz Górecki, podmiotu
wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta
Płońsk, z siedzibą 09-100 Płońsk, ul. Warszawska 76 oraz zarejestrowanym podatnikiem
podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5671731621,
Regon 360209190, który w dalszej części regulaminu oraz w dokumentach potwierdzających
transakcję określony jest jako sprzedawca.

1.Definicje pojęć użytych w regulaminie:
 

  • NABYWCA/KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
   prawnych; osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych; jednostka
   organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną
  • SPRZEDAWCA – firma SANLIGHT Bartosz Górecki z siedzibą przy ulicy Warszawskiej
   76, 09-100 Płońsk, identyfikująca się numerem NIP 5671731621 i Regon 360209190, będąca
   właścicielem sklepu internetowego https://www.aquaparts.pl
  • SKLEP INTERNETOWY – sklep prowadzony pod domeną https://www.aquaparts.pl i
   posługujący się adresem mailowym sklep@aquaparts.pl
  • PRODUKT/TOWAR – rzecz ruchoma będąca przedmiotem kupna-sprzedaży pomiędzy
   zainteresowanymi stronami.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa z dn. 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16,
   poz. 93 z późn. zm.)
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dni. 30.05.2014r. o prawach
   konsumenta (Dz.U.2014, poz. 827)
  • UMOWA SPRZEDAŻY/KUPNA – umowa zawierana pomiędzy nabywcą, a sprzedawcą
   za pośrednictwem sklepu https://www.aquaparts.pl
  • REGULAMIN SKLEPU – niniejszy regulamin sklepu internetowego https://www.aquaparts.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu
internetowego https://www.sanlight.pl m.in składania zamówień na towary, dostarczania
zamówionych produktów do nabywcy, form płatności za zakupy, uprawnienia nabywcy do
odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych, sposoby i zasady rozpatrywania
reklamacji.

2. Towar

 • Wszystkie przedmioty oferowane w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są fabrycznie nowe i posiadają oryginalne opakowanie
 • Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie sklepu mogą być w danej chwili
  niedostępne lub być produktami na zamówienie (jeśli czas realizacji zamówienia wyniesie
  dłużej niż 7 dni, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez pracownika
  sklepu)
 • Ceny podane na stronie sklepu są wyrażone w złotych Polskich i są cenami brutto
  (zawierającymi podatek VAT)
 • Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon, a na życzenie klienta faktura w przypadku jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę na zamówiony towar konieczne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji i podanie danych do faktury na etapie składania zamówienia. W przypadku podania informacji po złożeniu zamówieniu może się okazać że do zamówienia został wystawiony paragon i nie ma możliwości wystawienia faktury. 

3. Zamówienia

 • Zamówienie może być złożone poprzez dodanie do koszyka przedmiotu, a następnie
  wypełnienie formularza dostawy na stronie https://www.aquaparts.pl lub mailowo na adres
  sklep@aquaparts.pl
 • Podstawą do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza dostawy. W
  innym wypadku realizacja zamówienia może się opóźnić lub nie zostanie wykonana
 • Jeśli dane w formularzu będą podane nieprawidłowo, a sprzedawca nie będzie miał
  możliwości telefonicznego ani mailowego kontaktu z nabywcą zamówienie po 7 dniach
  roboczych zostanie anulowane
 • W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia konieczne jest natychmiastowy kontakt
  ze sprzedającym. Nie ma możliwości anulowania zrealizowanego zamówienia
 • Wszelkie zmiany w statusie zamówienia są wysyłane do nabywcy poprzez pocztę
  elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail.

 

4. Płatności

 • Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar na aquaparts.pl (w tym koszt
  dostawy) w terminie do 14 dni od dnia zakupu z wyłączeniem płatności przy odbiorze
 • Klient po złożeniu zamówienia ma prawo do wyboru następujących form płatności oraz
  sposobu dostawy towaru:

• Przelew tradycyjny na konto – wpłata na konto sklepu poprzez przelew bankowy lub na poczcie

• T-pay – płatność online – płatności w tpay.com to najwyższy poziom bezpieczeństwa
potwierdzony uznanymi certyfikatami https://tpay.com/o-firmie. Środki tak jak w przypadku
innych dostępnych form np Payu czy przelewy24 są przekazywane nam w chwili
potwierdzenia przez Państwa przelewu co umożliwia szybką realizację zamówienia.

• pobranie u kuriera – płatność gotówką przy odbiorze paczki dostarczonej przez firmę
kurierską

 •  W chwili składania zamówienia klient informowany jest o dostępnych metodach płatności i
  rodzajach dostawy
 • Przy wyborze metody płatności przelewu na konto zamówienie jest realizowane po
  zaksięgowaniu wpłaty.

5. Dostawa towaru

 • Dostawa towaru odbywa się poprzez zewnętrznego przewoźnika
 • Przesyłki wysyłane do klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone
 • W przypadku odbioru osobistego klient sam odpowiada za bezpieczne przetransportowanie
  produktu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego
  przewożenia towaru
 • W sytuacji gdy występują duże rozbieżności w czasie realizacji i sposobie pakowania kilku
  przedmiotów w jednym zamówieniu sklep sanlight.pl może rozdzielić zamówienie na
  mniejsze przesyłki. W takim przypadku ulec może koszt dostawy podany klientowi przy
  składaniu zamówienia. O wszystkich zmianach klienta zostanie poinformowany, a towar
  zostanie wysłany po akceptacji zmian. W przypadku braku akceptacji klient może
  zrezygnować z całości lub części zamówienia.

6. Czas realizacji zamówienia

 • Przy każdym oferowanym produkcie jest podany orientacyjny czas realizacji zamówienia.
  Zazwyczaj nie przekracza 2 dni. Wyjątkami są produkty aktualnie niedostępne lub
  sprowadzane na specjalne zamówienie klienta
 • Jeśli czas realizacji będzie wydłużony klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany
  przez pracownika sklepu i ma możliwość odstąpienia od umowy.

7. Gwarancja i reklamacje

 • Każdy produkt objęty jest gwarancją, obowiązującą na terytorium Polski.
 • Czas gwarancji wynosi 24 m-ce który jest liczony od daty zakupu.
 • Podstawą gwarancji jest dowód zakupu paragon lub faktura
 • Roszczenia dotyczące gwarancji powinny być zgłaszane w formie mailowej lub pisemnej
  wysłanej pocztą polską
 • Klient po odebraniu zakupionego towaru powinien go natychmiast sprawdzić w obecności
  kuriera lub niezwłocznie po jego odjeździe. W przypadku dostrzeżenia wad mogących
  powstać w transporcie klient zobowiązany jest wezwać w ciągu 7 dni od dostawy kuriera i
  spisać z nim protokół szkody. Na jego podstawie otrzyma towar wolny od wad
 • Reklamacje na wady fabryczne produktu powstałe w okresie gwarancji należy składać
  mailowo na adres: biuro@sanlight.pl lub poprzez wypełnienie i odesłanie formularza
  reklamacyjnego znajdującego się na stronie sklepu w dolnej stopce – zakładka „Reklamacje i
  zwroty”
 • Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać dane:
  • imię i nazwisko zgłaszającego
  • adres, numer telefonu zgłaszającego
  • nazwę przedmiotu i opis usterki (dokładny opis uszkodzeń i usterek oraz okoliczności ich
   powstania)
  • dowód zakupu (paragon lub faktura)
  • W przypadku uszkodzeń w transporcie klient zobowiązany jest do reklamacji dołączyć
   skan protokołu szkody. Brak protokołu może być podstawą do odmowy uwzględnienia
   reklamacji z tytułu wady produktu powstałej w transporcie. Niedopełnienie powyższego
   obowiązku klienta skutkuje brakiem możliwości dochodzenia roszczeń sklepu wobec
   przewoźnika
  • Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich złożenia.

 


8. Warunki gwarancji:

Gwarancja obejmuje wady:

 • Produkty które posiadają wadę fabryczną : odbarwienie, rozwarstwienie, zdeformowanie
 • nie prawidłowe funkcjonowanie produktu wynikające z jego wady

Gwarancją jakości nie są objęte wady:

 • Części które podczas eksploatacji podlegają normalnemu zużyciu przed upływem okresu
  gwarancji
 • Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych
 • Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem użytkownika
 • Uszkodzenia powstałe na skutek stosowania środków chemicznych innych niż dedykowane
  do stosowania na dany produkt zalecamy środki firm HG oraz SANN PROFI.
 • Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu realizowane przez firmy kurierskie, pocztę polską,
  inpost, paczkomaty itd. Towar należy bezwzględnie sprawdzać w obecności przewoźnika i
  reklamować usługę transportową w przypadku uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowo
  wykonanej usługi.

9 Odstąpienie od umowy

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni klient może odstąpić od
  umowy bez podania przyczyn.
 • Towar należy odesłać na adres ustalony wcześniej ze sprzedawcą
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru
 • Klient może zwrócić jedynie towar nieużywany i oryginalnie zapakowany. Jeśli
  sprzedawca stwierdzi, że odesłany towar był używany ma prawo do pomniejszenia kwoty
  należnej za zwrot
 • Odstąpienie od umowy należy zgłosić mailowo na adres: sklep@aquaparts.pl lub poprzez
  wypełnienie i odesłanie oświadczenia znajdującego się na stronie sklepu w dziale
  „Reklamacje i zwroty”
 • Zwrot wpłaconych przez klienta środków za towar nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu
  nieuszkodzonej przesyłki do sklepu, ale nie później niż w ciągu 14 dni.


10. Zwroty
POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 • Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, mają Państwo prawo odstąpić od
  niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
  Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
  wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sanlight
  Bartosz Górecki , ul.Warszawska 76, 09-100 Płońsk) o swojej decyzji o odstąpieniu od
  niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą
  lub pocztą elektroniczną).
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który można
  pobrać tutaj : Formularz odstąpienia od umowy
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
  umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu środki za towar natomiast
  koszty dostawy oraz zwrotu pozostają po Państwa stronie,
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
  czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
  nastąpi wcześniej.


Jeśli mają Państwo pytania dotyczące powyższego regulaminu oraz polityki prywatności
prosimy o kontakt za pośrednictwem tego formularza contact form lub mailowo na adres sklep@aquaparts.pl