POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO AQUAPARTS.PL
(obowiązuje od 2.05.2021 r.)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych
drogą elektroniczną poprzez Sklep Internetowy. Dla interpretacji terminów stosuje się
słowniczek Regulaminu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Sklepie Internetowym
  https://www.aquaparts.pl jest właściciel serwisu, firma Sanlight Bartosz Górecki z siedzibą
  w Płońsku, ul. Warszawska 76, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej, NIP 5671731621, REGON 360209190.
 2. Sklep Internetowy realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich
  zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies”
   poniżej)
 3. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane
  takie jak:
  • Dane firmy
  • imię
  • nazwisko
  • adres e-mail
  • numer telefonu
  • adres pocztowy
  • adres IP.
  • Jeśli zapisałeś się na newsletter, to przetwarzamy Twój adres e-mail.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu
  używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane
  osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla
  osób nieuprawnionych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
  osobowych (w tym zgodnie z RODO) oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami
  wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Dane osobowe są przetwarzane
  wyłącznie przez upoważnione przez nas osoby.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez
  użytkownika w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści
  Umowy, jej realizacji, zmiany bądź jej rozwiązania; prawidłowej realizacji Usług
  świadczonych drogą elektroniczną; w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną
  przez użytkownika, który zapisał się na newsletter oraz w przypadkach, w których
  przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na
  podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane
  osobom trzecim (z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w procesie realizacji
  zamówień, tj: partnera logistycznego i partnera obsługującego płatności), ani nie
  podlegają profilowaniu.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo
  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia
  przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą
  elektroniczną pisząc na adres sklep@aquaparts.pl lub pocztową wysyłając
  wiadomość na adres Administratora podany w p.1.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
  wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
  lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne
  bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
  może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
  ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
  zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
  internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
  przez serwis https://www.aquaparts.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
  prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności
  jesteśmy do dyspozycji, nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT. Kontakt z
  osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora
  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem sklep@aquaparts.pl

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Witryna https://www.aquaparts.pl używa plików cookies. Poprzez pliki “cookies” należy
  rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych
  użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności
  są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
  przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Kiedy
  przeglądarka użytkownika ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
  urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
  informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
  więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki,
  języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o
  czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
  formularza kontaktowego. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych
  informacji poza informacjami zawartymi w plikach cookies.
 3. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować użytkownikom najwyższy standard
  wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy
  Sanlight Bartosz Górecki w celu optymalizacji działań.
 4. Administrator wykorzystuje pliki cookies w szczególności do:
  • monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych
   witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej
   efektywną i bezproblemową nawigację.
  • dopasowania zawartości strony i wyświetlenia jej zgodnie z indywidualnymi
   preferencjami użytkownika (poprzez fakt, że pliki cookies identyfikują
   urządzenie użytkownika),
  • umożliwienia logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej
   podstronie serwisu
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji
   użytkownika (monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy
   korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie
   użytkownika na stronie).
  • odpowiedniego dopasowania skierowanych do użytkownika reklam (poprzez
   fakt, że pliki cookies zapamiętują jego preferencje).
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
   ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
   wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
   wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
   korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
   użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
   wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
   czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
   reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  • Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora Sklepu Internetowego, w
   tym w szczególności przez samych użytkowników strony internetowej, podlegają ich
   własnej polityce prywatności.
 6. Dodatkowe dane osobowe, jak np. adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w
  których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie i dobrowolnie wyraził na to
  zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych
  do wykonania danej funkcji (patrz Polityka Prywatności powyżej).
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym
  użytkownika. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia
  opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
  Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
  http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  • Mozilla Firefox: http://www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: http://www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome
   http://www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci
 8. Operator Sklepu Internetowego informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce
  internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron
  internetowych.
 9. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne
  procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
  nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
  odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
  wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.